Drevfjället

Drevfjället

tisdag 17 mars 2015

Årets första blåsippor

Har nästan blivit en tradition att fotografera årets första blåsippor. Detta är årets resultat. Tyvärr hade jag inte med mig macroobjektivet.
 lördag 14 mars 2015

BotkyrkanaturSamlat ihop några bilder från mina två år i Botkyrka kommun. Bilderna är tagna i några av naturreservaten kommunen har att erbjuda. 


 Sumpskog med stora ekar i Ekholmens naturreservat
 Granskog i Stora träskets naturreservat
 Hällmarktallskog i Lida naturreservat
 Gryning vid myrkant i Lida naturreservat
 Klibbticka på gran i Åvinge naturreservat
 Vinter i Lida naturreservat
 Ogallrad tallplantage i Lida naturreservat lämplig för framtida naturvårdsbränning
Björkskog uppkommen i fd skidbacke i Stora träskets naturreservat
 Bild från Stora träskets naturreservat
Bäverpåverkad gransumpskog i Svartkällskogens naturreservat