Drevfjället

Drevfjället

lördag 14 mars 2015

BotkyrkanaturSamlat ihop några bilder från mina två år i Botkyrka kommun. Bilderna är tagna i några av naturreservaten kommunen har att erbjuda. 


 Sumpskog med stora ekar i Ekholmens naturreservat
 Granskog i Stora träskets naturreservat
 Hällmarktallskog i Lida naturreservat
 Gryning vid myrkant i Lida naturreservat
 Klibbticka på gran i Åvinge naturreservat
 Vinter i Lida naturreservat
 Ogallrad tallplantage i Lida naturreservat lämplig för framtida naturvårdsbränning
Björkskog uppkommen i fd skidbacke i Stora träskets naturreservat
 Bild från Stora träskets naturreservat
Bäverpåverkad gransumpskog i Svartkällskogens naturreservat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar